Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vold og trusler

Fastsættelse af regler ved vold og trusler om vold – elev til medarbejder

 • På Langholt Skole vil vi ikke acceptere vold eller trusler om vold fra elever over for de voksne. Vi skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold: skub, slag, kast med genstande, krads, riv, benspænd og bid. Psykisk vold: trusler om fysisk vold og krænkelser, som vedkommende opfatter som nedværdigende, fx spyt, nedladende udtalelser i forhold til religion, køn, seksualitet, udseende, handicap mm.
 • Hvis man som medarbejder bliver udsat for vold eller trusler om vold, skal man straks underrette ledelsen om episoden.
 • Ledelsen tager kontakt til elevens hjem med besked om, at de skal komme og hente deres barn.
 • Samtidig aftales der et møde på skolen næste dag, hvor forældre og elev skal deltage sammen med en fra skolens ledelse og eventuelt den voksne, der har været impliceret i episoden.
 • Formålet med mødet er at præcisere, at vi på skolen ikke på nogen måde vil acceptere vold eller trusler om vold fra eleverne, samt at fastlægge hvilke konsekvenser det evt. kan få:
  • Bortvisning en eller flere dage
  • Andre foranstaltninger på skolen
  • Foranstaltninger på hjemmefronten
 • Den implicerede medarbejder får mulighed for at blive fritaget for undervisning og andre opgaver resten af dagen. Ledelsen sørger for dækning af den implicerede medarbejder. Dagen efter skal der være en samtale mellem ledelsen og medarbejderen omkring det fremtidige arbejde. På dette møde tager ledelsen en drøftelse med medarbejderen om episoden skal voldsanmeldes til politiet grundet de skærpede krav fra Erstatningsnævnet. Lederen orienter AMR og TR om beslutningen fra medarbejderen. Ledelsen sørger for anmeldelsen til politiet, samt for at registrere det i elevmappe, personalemappe, KLIK mm.