Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde mellem skole og børnehave

Overgangen mellem børnehaven og skolen

- Et samarbejde mellem børnehaven Trylleskoven og Langholt Skole

Formål:

Det overordnede formål med samarbejdet er at gøre overgangen mellem børnehaven og skolen så god og tryg som mulig for både børn og forældre.

Fra børnehavebarn til skolebarn!

Skolen i dag er på en lang række punkter forskellig fra den skole, du som forældre kender og kan huske fra din egen skoletid. Vi arbejder med et langt bredere undervisningsbegreb end tidligere, og hvor skolen før som regel stod for noget statisk, er skolen i dag dynamisk. Der er fra mange sider krav om en stadig udvikling. Endelig er skolen i dag inddelt i to hovedafdelinger - en undervisningsdel og en fritidsdel. Fritidsdelen (skolefritidsordningen) kaldes i Aalborg Kommune i daglig tale for “dussen”.

Blandt andet derfor kan det ”at skifte” fra børnehave over til børnehaveklasse og dus på skolen, det at gå fra at være børnehavebarn til at være skolebarn være en stor omvæltning for både det enkelte barn og dets forældre. Omvæltningen skyldes dog også, at barnets hverdag ændres:

 • I børnehaven foregår aktiviteterne primært i trygge, mindre grupper – ofte med en pædagog til hver lille gruppe, i børnehaveklassen foregår aktiviteterne primært i en stor gruppe med kun én voksen.
 • I børnehaven stilles der krav, men i børnehaveklassen og dussen er kravene meget anderledes. Kravene er endda forskellige børnehaveklassen og dussen imellem.
 • I børnehaven er der mange børn, men de ældste er højst 6 år gamle, i skolen er der mange flere børn, og her er de ældste 12-13 år gamle.
 • I børnehaven tilhører barnet den ældste gruppe af børn. Når det skifter til skolen tilhører det pludselig den yngste gruppe.
 • I børnehaven er der nogle regler, traditioner og vaner, i skolen er reglerne, traditionerne og vanerne anderledes.

Børnehaven Trylleskoven og Langholt Skole har derfor indgået en forpligtigende samarbejdsaftale for at gøre denne overgang så tryg og god som overhovedet mulig, og for gradvist at forberede både børn og forældre til en anden hverdag. Vi håber, at vi gennem disse tiltag kan få sat hinandens forventninger ind i det rette perspektiv.

Spørgsmål og kommentarer til indskoling kan rettes til såvel personale som ledelsen på de to institutioner.


Børnehaven Trylleskoven - Langholt Skole

Selvom denne folder primært taler om børn, der går i børnehaven Trylleskoven og om det samarbejde, der er igangsat mellem børnehaven og Langholt Skole, vil vi fra skolens side sikre, at kommende elever, der går i andre børnehaver, børn, der passes derhjemme og børn, der flytter til Langholt i forbindelse med starten på Langholt Skole så vidt det overhovedet er muligt også får de tilbud og muligheder, der omtales i det følgende.


Overordnet tidsplan for indskolingen

September
 • Informationsmøde for forældre til kommende børnehaveklasseelever
April  
April til juni
 • Der afholdes 3 besøg i DUS/bhkl, hvor der deltager en pædagog fra børnehaven. Besøgene er i Dus om formiddagen og derefter i børnehaveklassen: Hvordan ser der ud indendørs, arealerne omkring skolen, spisesituationer osv.
 • De indskrevne børn samlet på besøg i børnehaveklassen.
 • Tilbud om samtale mellem forældre, børnehave, børnehaveklasse og DUS.

Indskolingsaktiviteter

Informationsmøde for forældre til kommende børnehaveklasseelever

Formålet med mødet er:

 • at give dig som forælder mulighed for at få information om skolen, herunder både børnehaveklassen og dussen.
 • at give dig lejlighed til at møde nogle af de lærere og pædagoger samt andre resursepersoner, som dit barn vil få stor kontakt med.
 • at give dig lejlighed til at se en del af skolens faciliteter.
 • at give en orientering om, hvordan børnehaven Trylleskoven og skolen (børnehaveklassen og dussen) samarbejder om overgangen mellem børnehave og skolen.
 • at give dig som forældre en hjælpende hånd i det valg, der nu skal foretages: Skal mit barn starte i børnehaveklassen nu eller vente?
 • at give nogle bud på skolens forventninger til dit barn og dig samt skolens mål.
 • at give dig mulighed for at møde de øvrige forældre til kommende børnehaveklasseelever, blandt andet med henblik på det kommende samarbejde.
 • at give dig mulighed for at stille spørgsmål.

Initiativ: Skoleledelsen.

 

Børnehaveklasseleder og dus-pædagog besøger børnehaverne.

Formålet med besøget er:

 • at se børnene i deres vante omgivelser.
 • at se børnehaverne i funktion.
 • at høre hvad børnene har beskæftiget sig med i børnehaven.

Initiativ:Børnehaveklasseleder og dus-pædagog.

Tidspunkt: April.

 

Børnehavebørnene med pædagog besøger dussen holdvis

Formålet med besøget er:

 • at børnene ser de fysiske rammer i dussen.
 • at børnene ser og taler med dussens personale.
 • at børnene begynder at lære om dussens regler og rammer.
 • at børnene begynder at lære om dussens praktiske forhold.
 • at besøget kan efterbehandles i børnehaven.
 • at børnehavens personale kender dussens personale.

Initiativ: Dus-pædagog.

Tidspunkt: April til juni.

 

De indskrevne børn besøger samlet børnehaveklassen.

Formålet med besøget er:

 • at børnene ser de fysiske rammer i børnehaveklassen.
 • at børnene ser og taler med børnehaveklasselederen.
 • at børnene begynder at lære om børnehaveklassens regler og rammer.
 • at børnene begynder at lære om børnehaveklassens praktiske forhold.
 • at besøget kan efterbehandles i børnehaven.
 • at børnene får fornemmelse af en skoledag i børnehaveklassen.
 • at børnehaveklasselederen oplever den samlede gruppe børn.
 • at børnehavens personale kender børnehaveklasselederen.

Initiativ: Børnehaveklasselederen.

Tidspunkt: April til juni.

 

Samtale mellem forældre, børnehave, børnehaveklasse og DUS

Formålet med samtalen er:

 • at forældrene i samarbejde med børnehaven, får mulighed for at fortælle børnehaveklasseleder og dus-pædagog om eget barn.

Initiativ: Børnehaveklasselederen og dus-pædagog

Tidspunkt: April til juni

 

Fællesarrangement for nuværende og kommende børnehaveklasseelever

Formålet med arrangementet er:

 • at give børnene større kendskab til og tryghed i skolen.
 • at give børnene mulighed for at lære kommende 1. klasses elever at kende.

Initiativ: Dus-pædagog og børnehaveklasseleder.

Tidspunkt: Juni.

 

Opfølgningsdag

Formålet med dagen er:

 • at give pædagogerne mulighed for at opleve børnene i de nye omgivelser.

Initiativ: Børnehavepædagogen.

Tidspunkt: Efterår.

 

Vi glæder os til samarbejdet

Med venlig hilsen

Børnehaven Trylleskoven og Langholt skole