MENU
Aula_close Layer 1

Forventninger til forældre og elever

Eleverne

På Langholt Skole har vi en forventninger om, at;

 • I møder til tiden og er velforberedte og parate til at modtage læring
 • I udviser respekt over for de voksne på skolen samt jeres skolekammerater
 • I tager medansvar for både det faglige og sociale liv i klassen
 • I udviser respekt for skolens bygninger og ting

 

Forældre

På Langholt Skole vægter vi det tætte samarbejde mellem skole og hjem højt. I den forbindelse har vi en forventning om;

I hjælper jeres barn/børn med at møde forberedte, mætte, udhvilede og klar til at lære

 • I bakker positivt op om skolen
 • I deltager i møder ang deres barn
 • I tager et medansvar for løsning af problemstillinger
 • I holder jer orienteret og viser interesse via intra og MinUddannelse
 • I ser klassens trivsel som et fælles ansvar mellem forældre-barn-skole
 • I fortæller os, hvis jeres barn/børn mistrives eller er udfordret af private årsager
 • I støtter børnene i at lære skolens og klassens regler
 • I møder møder op til skole/hjemsamtaler og forældremøder
 • I lærer jeres børn kammeratlig adfærd og god tone
 • I fortæller, hvis I er utrygge eller utilfredse med skolen samt drøfter bekymringer med skolens personale i en god tone