Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag for Langholt Skole

Lille skole – stort fællesskab

Vision

På Langholt Skole vægter vi respekt, læringslyst og fællesskaber højt, både når vi ser på skolen som et lærested, et værested og en arbejdsplads.

Værdier

Læringslyst, fællesskaber & respekt

Læringslyst

På Langholt Skole arbejder vi fokuseret med at motivere børns naturlige nysgerrighed og læringslyst, så de får lyst til at tænke, fantasere, skabe og handle kreativt - samtidig med, at de lærer at bidrage til læring og trivsel på skolen. De skal lære at lære og på den måde blive i stand til at planlægge og fuldføre faglige og personlige mål.

Fællesskaber

På Langholt Skole har vi både klasse- og skolekammerater! Vi vægter, at børnene udvikler evnen og lysten til at deltage i sociale fællesskaber. Børnene skal kunne samarbejde, deltage aktivt i dialog og diskussion samt løse konflikter med hinanden. Hos os lærer børnene at opbygge og vedligeholde meningsfulde og positive relationer.

Respekt

På Langholt Skole skal børn opnå en høj grad af selvindsigt og selvkontrol, og de skal opleve at få styrket deres selvværd og selvtillid. Hos os skal børnene forstå og respektere etiske værdier, herunder respekt for sig selv og for fællesskabets mangfoldighed.

Lærested – værdier

Lærested – mål

Lærested – det vi gør

Læringslyst

Fælleskaber

Respekt

 

Læringsplatformen bruges aktivt til læringsforløb samt synliggørelse af elevens faglige og sociale udvikling.

Børnene får medindflydelse og udvikler medansvar for egen læring og handling.

Børnenes sociale og personlige kompetencer udvikles i fællesskab med andre.

Vi har en god og ærlig dialog mellem skole og hjem.

Vi kan se læringsmiljøer, som inspirerer til forskellige arbejdsformer.

Planlægningen og gennemførelsen af et forløb tager hensyn til den enkelte elevs faglige niveau.

Eleverne arbejder i faglige fællesskaber på tværs af klasserne.

 Børnene udviser positiv adfærd i samspil med andre.

Der er formuleret tydelige forventninger til både personale, elever og forældre.

Værested – værdier

Værested – mål

Værested – det vi gør

Læringslyst

Fællesskaber

Respekt

 

Vi respekterer, at vi alle er en del af et mangfoldigt fællesskab.

Eleverne lærer at tage ansvar, drage omsorg og udvise respekt.

Forældrene oplever sig som en del af skolen.

Læringsmiljøet er fleksibelt med rum og møblering, der kan anvendes til forskellige aktiviteter.

Vi taler ordentligt til hinanden og om hinanden.

Vi bestræber os på, at ingen står uden for fællesskaberne.

Eleverne kan deltage aktivt i en læringssamtale om sin sociale læring/udvikling og kan være med til at opstille egne mål for kommende periode.

Arbejdsplads – værdier

Arbejdsplads – mål

Arbejdsplads – det vi gør

Læringslyst

Fællesskaber

Respekt

 

 

 

Fagteams, klasseteams samt afdelingsteams prioriteres højt af alle ansatte på Langholt Skole

Vi er solidariske over for organisationens fælles beslutninger

Vi omgås bygninger og materialer med respekt

Vi taler ordentligt om hinanden og går til rette person, på rette tid og rette sted

Vi løfter opgaverne i fællesskab

Vi prioriterer at udveksle erfaringer og viden, samt diskutere pædagogiske emner

Ledelsen er tydelige omkring beslutninger, taget på baggrund af fælles drøftelser, og grundlaget herfor

Ting og materialer er på deres rette plads og tingene er i den rette stand overalt og lokaler er i rette stand.

Der er god kemi og gensidig respekt mellem ledelse, medarbejdere og bestyrelse.

Alle ansatte går engagerede ind i en opgave og er lydhøre over for det, vi hver især kan byde ind med i løsningen.